Umhverfismennt

Á vordögum 2005 í efra húsi en árið 2007 í neðra húsi var ákveðið að leggja aukna áherslu á umhverfisvernd og stefnan tekin á það að sækja um Grænfána Landverndar í júní 2007 í efra húsi en í júní 2009 í neðra húsi. Þá var farið út í ákveðið ferli, stofnuð var umhverfisnefnd í leikskólanum og fara þurfti í gegnum 7 þrep Landverndar í átt að fánanum eftirsótta. Einn áfanginn var að komast á Græna grein og það náðist vorið 2006 í efra húsi en 2008 í neðra húsi. Börnin hafa farið í gegnum fræðslu um nýtingu og endurvinnslu, hverju er hægt að skila aftur til jarðarinnar og er samstarf við svínabónda sem gefur svínunum sínum þá matarafganga sem börnin hafa safnað handa þeim. Mikil áhersla er lögð á umhverfismennt í öllu starfi skólans og eitt af því sem við vinnu eftir er umhverfissáttmálinn sem allir komu sér saman um og hljóðar svo: Við viljum fara vel með jörðina okkar. Þess vegna viljum við auka umhverfisfræðslu og ganga vel um náttúruna. Við viljum leitast við að auka nægjusemi og nýta betur það sem jörðin gefur af sér. Einnig að skila henni til baka öllu því sem hægt er með því að flokka, endurnýta, spara orku og draga úr mengun.“

Grænfáninn er veittur til tveggja ára í senn. Eftir þann tíma þarf skólinn að sýna fram á að hafa viðhaldið því sem hafði áunnist, ásamt því að bæta einhverju nýju við. Pálmholt fékk endurnýjun á Grænfánanum í júní árið 2014 í fjórða sinn.

Umhverfisnefnd 2015-2016
Ólöf Pálmadóttir, formaður         Furuholti
Lilja Björk Jósepsdóttir                 Eldhús
Brynja Hauksdóttir                          Asparholt
Hafdís Ólafsdóttir                             Birkiholti
Dóra Rún Kristjánsdóttir                 Víðiholti
Erna Rós Ingvarsdóttir                    Skólastjóri
Guðrún Rósa Þorsteinsdóttir          Móðir Magna Rafns á Furuholti

Hlutverk umhverfisnefndar
Umhverfisnefnd starfar við skólann og skipuleggur og stýrir verkefninu. Í nefndinni sitja fulltrúar nemenda, kennara, ræstingafólks, umsjónarfólks, foreldra og stjórnenda skólans. Nefndin á að starfa samkvæmt lýðræðislegum leikreglum og nemendur eiga að hafa þar mikið vægi. Mikilvægt er að nefndin haldi reglulega fundi, þar séu skráðar fundargerðir og séð til þess að nemendum sé leiðbeint um hlutverk sitt sem fulltrúar samnemenda sinna við stjórnun skólans hvað umhverfisstefnu varðar. Þannig gegnir umhverfisnefndin mikilvægu hlutverki í kennslu í lýðræðislegum vinnubrögðum og lífsleikni.

  • Umhverfissáttmáli Pálmholts
    Börn og starfsfólk í Pálmholti ganga vel um nánasta umhverfi og jörðina okkar.
    Við viljum leitast við að auka nægjusemi og nýta betur það sem jörðin gefur af sér.
    Einnig að skila henni til baka öllu því sem hægt er með því að flokka, endurnýta, spara orku og draga úr mengun.

Unnur Eyfjörð teiknaði fyrir okkur umhverfisálfa sem nemendur gáfu nöfnin Björk og Birkir. Álfarnir eiga að minna okkur á að fylgja umhverfissáttmálanum og eru t.d. staðsettir við rofa og krana.

Árið 2009 heklaði kennari við skólann, Sigrún Ella Meldal, álfa eftir teikningum Unnar Eyfjörð þannig að nú eigum við Björk og Birki í brúðuformi. Þessa álfa notum við markvisst í starfinu. Meðal annars fara elstu nemendur í ferð um skólann með gátlista þar sem þau athuga ástand á merkingum og aðra umgengni.

 

SETJA INN MYNDIR AF UMHVERFISÁLFUNUM!!!!!!!!!!!!!! ERU Í FÆL UNDIR ho – heimasíða

Skrefin sjö að grænfánanum

Skólar á grænni grein þurfa að hafa tekið a.m.k. sjö eftirfarandi skref til bættrar umhverfisstjórnunar til að fá Grænfánann:

1. Umhverfisnefnd. Umhverfisnefnd starfar við skólann og skipuleggur og stýrir verkefninu. Í nefndinni sitja fulltrúar nemenda, kennara, ræstingafólks, umsjónarfólks, foreldra og stjórnenda skólans. Nefndin á að starfa samkvæmt lýðræðislegum leikreglum og nemendur eiga að hafa þar mikið vægi. Mikilvægt er að nefndin haldi reglulega fundi, þar séu skráðar fundargerðir og séð til þess að nemendum sé leiðbeint um hlutverk sitt sem fulltrúar samnemenda sinna við stjórnun skólans hvað umhverfisstefnu varðar. Þannig gegnir umhverfisnefndin mikilvægu hlutverki í kennslu í lýðræðislegum vinnubrögðum og lífsleikni.

2. Mat á stöðu umhverfismála. Meta skal stöðu umhverfismála í skólanum t.d. með aðstoð sérstaks gátlista. Matið á að ná til fjölmargra þátta. Nauðsynlegt er að sem flestir nemendur taki þátt matinu.

3. Áætlun um aðgerðir og markmið. Þær upplýsingar sem matið veitir eru notaðar til að gera áætlun um markmið og aðgerðir. Mikilvægt er að skólar setji sér raunhæf markmið, forgangsraði þeim og hafi í huga að ekki þarf að ná öllum markmiðum í einu – verkefnið heldur stöðugt áfram. Best er að setja sér fá og skýr markmið og gjarnan að einhverju leyti mælanleg.

4. Eftirlit og endurmat. Stöðugt eftirlit og endurmat á að tryggja að settum markmiðum sé náð, þau viðurkennd og þeim fagnað og ný markmið sett. Þessi þáttur á einnig að tryggja stöðuga umhverfismenntun í skólanum.

5. Námsefnisgerð og verkefni. Flestir nemendur fá markvisst nám í samræmi við þemun t.d. orku, vatn og úrgang. Allur skólinn tekur mið af verkefninu t.d. með því að spara vatn, flokka úrgang og minnka rusl. Byggja skal á námsskrá eftir því sem við á og bæta viðeigandi þáttum inn í skólanámskrá í samræmi við umhverfisstefnu.

6. Að upplýsa og fá aðra með. Skóli með umhverfisstefnu hefur áhrif út á við, á sveitarstjórnir, fyrirtæki og samfélag í samræmi við Staðardagskrá 21. Skólarnir eru hvattir til að tengjast öðrum stofnunum til að læra af reynslu þeirra og sérþekkingu. Skólarnir eru einnig hvattir til að hafa samfélagið umhverfis í huga við gerð markmiða. Alls kyns opnar sýningar á verkum nemenda og kynningar í skólanum eða í fjölmiðlum upplýsa samfélagið um framgang verkefnisins.

7. Umhverfissáttmáli. Skólanum er settur umhverfissáttmáli sem lýsir í stuttu máli heildarstefnu skólans í umhverfismálum og umhverfismennt og framtíðarsýn. Mikilvægt er að sáttmálinn sé unninn í samvinnu allra sem að skólanum standa og að hann sé vel kynntur innan skólans og utan.

Þegar skrefin sjö hafa verið stigin getur skóli sótt um að fá Grænfánann.

Þegar fáninn blaktir við hún er haldið áfram. Nýtt umhverfisráð er kosið sem setur sér ný markmið og keppist við til að skólinn fái Grænfánann endurnýjaðan eftir tvö ár.